SC Gilde Der Kasseistampers

Stadscarnaval Aarschot

Onze man, hij is Marcel, onze voorzitter
Geen blijvenzitter, en geen bijzitter
Dit betekent dat hij de vereniging leidt
Tot spijt van wie het benijd
Hij is er steeds in goede en kwade dagen
En we moeten het niet speciaal vragen
De Kasseistampers, een deel van zijn hart
Een club die heeft voor hem een plaats apart
Marcel, een man met een duidelijke wil
Anderen kijken bewonderend maar steeds stil
Je hebt blijkbaar alleen maar goede gaven
En dit slechts gegeven aan de brave
Bedankt Marcel voor de goede leiding
Hij blijft voor ons allen een uniek ding
Blijf nog lang in onze maatschappij
Want ik weet het zeker dat maakt velen blij
Wij zijn er allen voor de leute en het plezier
Dus we drinken één extra dat zie je van hier
Daarom nu al een toast op Marcel, de voorzitter
Geen blijvenzitter of bijzitter
Maar een man als een rots in de branding
Bestand tegen alles zelfs een aardbeving
Wij zeggen steed correct maar ook niet al te braaf
Alaaf, Alaaf, uw bestuur zegt dank
Voor alles maar vooral voor spijs en drank.

Bedankt.