top of page

Ode aan de Voorzitter Marcel Laeveren

Geschreven door:

Kurt Staels

Feestleider

Onze man, hij is Marcel, onze voorzitter

Geen blijvenzitter, en geen bijzitter

Dit betekent dat hij de vereniging leidt

Tot spijt van wie het benijd

Hij is er steeds in goede en kwade dagen

En we moeten het niet speciaal vragen

De Kasseistampers, een deel van zijn hart

Een club die heeft voor hem een plaats apart

Marcel, een man met een duidelijke wil

Anderen kijken bewonderend maar steeds stil

Je hebt blijkbaar alleen maar goede gaven

En dit slechts gegeven aan de brave

Bedankt Marcel voor de goede leiding

Hij blijft voor ons allen een uniek ding

Blijf nog lang in onze maatschappij

Want ik weet het zeker dat maakt velen blij

Wij zijn er allen voor de leute en het plezier

Dus we drinken één extra dat zie je van hier

Daarom nu al een toast op Marcel, de voorzitter

Geen blijvenzitter of bijzitter

Maar een man als een rots in de branding

Bestand tegen alles zelfs een aardbeving

Wij zeggen steed correct maar ook niet al te braaf

Alaaf, Alaaf, uw bestuur zegt dank

Voor alles maar vooral voor spijs en drank.


Bedankt.

bottom of page