Gilde Der Kasseistampers

SC Gilde Der Kasseistampers

Stadscarnaval Aarschot

De Jaarlijks Proclamatie van de Gilde Der Kasseistampers
g
aat traditioneel door op
10 november om 20 u.
Op de Proclamatie worden de nieuwe Prins en zijn adjudanten bekend gemaakt.
Ook stellen de dansmariekes en dansjonkers er hun nieuwe dans voor
en worden de Doctor Humoris Causas aangesteld voor het nieuwe jaar.

Deze avond is muzikaal opgeluisterd met fantastische artiesten en dansgelegenheid
o
p het einde van de proclamatie.
Tijdens de proclamatie wordt er een lekker diner aangeboden.