top of page

Stedelijke Archieven en Documenten Kasseistampers

Op de archieven van het stadbestuur te Aarschot zijn enkele documenten terug te vinden van de oorsprong van de Kasseistampers alsook van de Gilde der Kasseistampers.

Deze documenten werden door de heer Hann neergelegd op het stadhuis.


Dankzij het opzoekingswerk van Mark Notredam kan je de orginelen documenten hieronder terug vinden.

bottom of page