top of page

Gilde der Kasseistampers

Waar komt de naam "Kasseistampers" vandaan ?

Op zeker ogenblik was Aarschot het mikpunt van plunderingen en vandalisme, dit leidde tot grote ergernis bij de bewoners die niet meer durfden te slapen.

In samenspraak met de baljuw van de stad werd er een burgerwacht in het leven geroepen.

Gewapend met een lans en klompen aan de voeten (blokken genaamd) trok deze burgerwacht s'nachts door de straten van de stad. Hierdoor verdwenen de plunderingen en het vandalisme na verloop van enkele maanden.

Toch bleven de mannen van de burgerwacht trouw elke nacht verder op pad gaan.

Maar in plaats van te marcheren door de stad , gingen deze mannen van kroeg naar kroeg, en kwamen zo elke morgend dronken thuis.

Hun vrouwen hadden hier genoeg van en gingen naar de baljuw voor een oplossing.

Daarom werd de burgerwacht verplicht alle nachten met hun lans en hun klompen op de kasseien te stampen tijdens hun tochten.

Niemand kon nog slapen en algauw was de spotnaam "Kasseistampers" geboren.

Historiek van de Gilde der Kasseistampers

In 1964 werd door de V.Z.V.A. (verenigde zelfstandige van Aarschot) anders gekend als de middenstand, de carnaval in het leven geroepen.

In 1965 werd deze carnavalgroep de naam "Gilde Der Kasseistampers" gegeven.

De toenmalige burgemeester Jan Van Nuffelen werd Hoofdman, Jaak Holemans (directeur van de school) werd de voorzitter en Arthuur Leonard werd ondervoorzitter.

Statuten werden opgemaakt en verschenen in het staatsblad. de Gilde werd een officiële V.Z.W..

Bij de stichters behoorden ook nog de volgende personen: Aerts René, Adriaan Coeck, Jozef Goovaerts, Hendrik Meulemans, Louis Meulemans, Jules Nijs, Leon Nijs, Evrard Op De Beeck, Felix Van Der Smissen, Antoon Valgaeren, Arthur Van Den Bergh en Henri Van Dessel.


De eerste prins was Leon Nijsdie jet jaar nadien Europa prins werd.

Volgens Eduard Goor heeft het E.C.V. zijn ontstaan gekend in Aarschot.

Ook Leuven, Diest en Tienen hebben hun ontstaan aan Aarschot te danken.


Elk jaar slaagt de Gilde erin om opnieuw een nieuwe Prins Carnaval te hebben.

In de geschiedenis van de Gilde is er nog nooit een Prins terug geroepen.

bottom of page