SC Gilde Der Kasseistampers

Stadscarnaval Aarschot

Beste Carnavalisten, met spijt in ons hart dienen wij u te melden

dat wij wegens de zeer strenge coronamaatregelingen ons carnavalseizoen van 2020-2021 volledig opshorten.

Bijgevolg zal er geen enkele activiteit plaatsvinden gedurende het volledige carnavalseizoen 2020-2021.

Wij hopen jullie in de toekomst terug te mogen ontvangen.

Wij wensen jullie dan ook een veilige en gezonde toekomst.

Komende activiteiten van onze Gilde

Nummer 1
(Gildelied)
-2:54